Over Sabine

Politiek

Sabine de Bethune is Senatrice en fractieleidster voor CD&V, de partij van Vlaamse en Brusselse christendemocraten. In juli 2019 werd ze door de Senaat gecoöpteerd, na de wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019. Sabine is Senatrice sinds 1995 en was Vlaams parlementslid (2014-2019). Als Senaatsvoorzitster (2011-2014) legde ze mee de hand aan de zesde staatshervorming en woonde ze de eedaflegging bij van Koning Filip als vorst. Jarenlang was ze de nationale voorzitster van Vrouw en Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V (1989-2003). Haar eerste stappen in de politiek zette ze als medewerkster op de kabinetten van Vlaams minister Paul Deprez en federaal minister van gelijke kansen Miet Smet.

Thema’s

De strijd voor vrouwenrechten, voor een inclusieve samenleving en tegen elke vorm van discriminatie lopen als rode draden door haar politieke loopbaan. Sabine zet zich ten volle in voor internationale solidariteit, de relaties met Afrika en voor duurzame ontwikkeling. In het Vlaams Parlement heeft ze de zorg voor erfgoed en cultuur opgenomen.

Realisaties

In de Senaat boekte ze talrijke successen als initiatiefneemster rond (grond)wettelijke teksten over Vrouwen- en Kinderrechten, Personen met een Handicap, Ontwikkelingssamenwerking en Mensenrechten. In de voorbije legislatuur was ze hoofdrapporteur voor de informatierapporten over Vrouwenrechten en Kunstroof en opende ze het parlementaire debat rond dierenwelzijn in onze grondwet. In het Vlaams Parlement was zij (mede-)indienster van decretale maatregelen over Erfgoed, Monumentenzorg en Archeologie en Duurzame Ontwikkeling,  Ontwikkelingssamenwerking en Mensenrechten.

Maatschappelijk engagement

Daarnaast heeft Sabine een breed maatschappelijk engagement. Zij is ondervoorzitster van LUCA School of Arts, binnen de Associatie KULeuven, en lid van de algemene vergadering van de Zusters Annuntiaten namens de Lutgardisschool in Brussel. Zij is voorzitster van HISTORIES, overkoepelende Vlaamse vzw voor familie- en heemkunde. Zij leidt de kankerpatiëntenraad van het AZ Groeninge te Kortrijk. Ook is ze lid van de algemene vergadering van TRIAS, vzw voor ontwikkelingssamenwerking die ze jarenlang voorzat. Zij is geëngageerd in diverse vrouwenorganisaties.