Over Sabine

Sabine de Bethune is een vaste waarde binnen CD&V, de partij van Vlaamse en Brusselse christendemocraten. Ze is senatrice sinds 1995 en Vlaams parlementslid sinds 2014. Als Senaatsvoorzitster (2011-2014) legde ze mee de hand aan de zesde staatshervorming en woonde ze de eedaflegging bij van Koning Filip als vorst. Jarenlang was ze de nationale voorzitster van Vrouw en Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V (1989-2003). Haar eerste stappen in de politiek zette ze als medewerkster op de kabinetten van Vlaams minister Paul Deprez en federaal minister van gelijke kansen Miet Smet. 

Thema’s

De strijd voor vrouwenrechten, voor een inclusieve samenleving en tegen elke vorm van discriminatie lopen als rode draden doorheen haar politieke loopbaan. Sabine zet zich ook ten volle in voor internationale solidariteit, de relaties met Afrika en voor duurzame ontwikkeling. In het Vlaams Parlement heeft ze de zorg voor erfgoed en cultuur opgenomen.

Realisaties

In de Senaat boekte ze veel successen als initiatiefneemster rond (grond)wettelijke teksten over vrouwen- en kinderrechten, personen met een handicap, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. In deze legislatuur was ze hoofdrapporteur voor de informatierapporten over Vrouwenrechten en Kunstroof en opende ze het parlementaire debat rond dierenwelzijn in onze grondwet. In het Vlaams Parlement was zij (mede-)indienster van decretale maatregelen over erfgoed, monumentenzorg en archeologie en duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten.

Maatschappelijk engagement

Naast de politiek engageert ze zich in het verenigingsleven en in de nonprofit sector als bestuurster van bijvoorbeeld de Lutgardisschool, LUCA School of Arts en van Histories vzw voor familie- en heemkunde. Ze is ook lid van de algemene vergadering van TRIAS vzw voor ontwikkelingssamenwerking, waarvan ze ook jarenlang de voorzitster was, en van het federale vrouwenhuis Amazone. Daarnaast is ze lid van diverse vrouwenorganisaties.