Bezoek Fairtrade Belgie

Als gewezen voorzitster van Trias ngo en als politica draag ik de boeren in het zuiden een warm hart toe. Zij zijn leveranciers voor een groot deel van onze voeding maar leven zelf vaak in precaire omstandigheden. Tijdens een werkbezoek aan Fairtrade Belgium kreeg ik van Nicolas Lambert en Charles Snoeck een boeiende spoedcursus “eerlijke handel”, essentiële bouwsteen van een globaal duurzaamheidsverhaal. De holistische visie van Fairtrade op productie, kwaliteit, organisatie én prijs van goederen brengt een gedrags- en mentaliteitsverandering op gang. Human change door human chains : consumenten, politici, bedrijven en middenveldorganisaties, samen moeten we werken aan een betere wereld. Neem morgen alvast een vliegende start en begin op World Fair Trade Day je dag met een (h)eerlijke koffie ! Kleine gebaren waardoor je meeschrijft aan een groter verhaal. (www.fairtradebelgium.be)