#dezorgisnietvoorwatjes


(14 april 2021)

Meer mannen in de zorg! Vrouw & Maatschappij Brussel (CD&V) geeft mannelijke zorgkundige Alan Nolan van Familiehulp een award als rolmodel.

Het personeelstekort in de zorgsector bijt door de coronacrisis harder dan ooit. Vrouw & Maatschappij – CD&V politica waardeert de gedreven inbreng van het vrouwelijke zorgpersoneel en biedt een oplossing die wel eens het ei van Columbus zou kunnen zijn. De overgrote meerderheid van het personeel in de zorgsector is vrouwelijk. Wat als we nu eens het beschikbare mannelijke talent aanboren?

Ook in Brussel staan zorgberoepen op de lijst van knelpuntberoepen. Hoe rijden we dat gat dicht? Als je weet dat de zorgsector een bij uitstek vrouwelijk terrein is, ligt één oplossing voor de hand: laat meer mannen de zorg instromen.  

Daarom zet Vrouw & Maatschappij Brussel vandaag Alan Nolan in de bloemetjes als rolmodel onder het motto: Tackel de stereotypesHij is één van de weinige mannelijke zorgkundigen die voor Familiehulp werken en is zeer tevreden met zijn award. 

“Het is een hele eer om deze award te mogen ontvangen. Het is een sociaal en fysiek heel uitdagend beroep. Ik krijg dagelijks heel veel waardering en respect van mijn patiënten en collega’s.”, benadrukt Alan.  Familiehulp biedt een brede waaier aan zorgdiensten aan en merkt ook op dat er een tekort is aan goed opgeleidemedewerkers. 

Om deze genderkloof aan te pakken, zijn er verschillende mogelijkheden. Laten we de vastgeroeste genderstereotypen rond mannen in de zorg aanpakken. Dat kan door rolmodellen in de kijker te zetten, infobrochures te verspreiden met getuigenissen van zowel mannelijke en vrouwelijke studenten en positieve berichtgeving over het stijgend aantal mannen in de zorgsector,” zeggen Laura Van Eeckhout (voorzitster V&M Brussel), Veerle Eygenraam (V&M Ganshoren), Sabine de Bethune (senatrice) en Bianca Debaets (Brussels parlementslid). 

Het potentieel is er aangezien in 2020 slechts 29,3% mannen tewerkgesteld waren in de Brusselse sector van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Dit komt neer op minder dan één derde en er kan worden opgemerkt dat Brussel daarmee beter scoort dan Vlaanderen (18,2%) en Wallonië (26,7%) (bron: statbel). Wanneer we dan echt inzoomen op het aantal verpleegkundigen, dan blijkt uit de jaarstatistieken van de federale planningscommissie dat op 31 december 2018 (de laatste beschikbare cijfers) slechts 14,7% van de verpleegkundigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest man was. Daarmee deed Brussel het opnieuw iets beter dan Vlaanderen en Wallonië (resp. 13,7% en 12%), maar de genderkloof blijft ook in de Brusselse verpleegkundige zorg gigantisch. Bij zorgkundigen is het verschil zelfs nog een klein beetje groter: slechts 12,6% van de Brusselse zorgkundigen is man (bron: FOD Volksgezondheid). 

Helaas zet deze ongelijke trend zich vandaag ook verder in de opleidingen. Ook de Nederlandstalige zorgopleiding in onzescholen in Brussel kunnen momenteel slechts weinig mannelijke studenten warm maken. In 2020 schreven 1.304 vrouwelijke studenten in voor zorgopleidingen en slechts 296 (16%) mannelijke studenten. 

“Het is hoog tijd dat we de zorgrichtingen in het onderwijs gaan promoten, naar analogie met het STEM-actieplan. Benadruk de grote variatie aan gevraagde competenties om jongens te stimuleren om  actief voor een zorgrichting en -beroep te durven kiezen.” “Werken in de zorg is best wel stoer. Je moet een dragende persoonlijkheid hebben om andere mensen te kunnen ondersteunen.” aldus Laura Van Eeckhout, Sabine de Bethune, Bianca Debaets en Veerle Eygenraam van Vrouw & Maatschappij Brussel in koor.