Vrouwonvriendelijke app moet verwijderd worden uit appstores

Ingaande op de campagne van Human Rights Watch en Amnesty International, roep ik Google en Apple op, om de ‘Absher’ (de Prediker) app uit hun app store te verwijderen.

Deze app werd ontwikkeld door het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken, en geeft Saudische mannen de mogelijkheid om Saudische vrouwen te volgen en te controleren.

Daarom schrijf ik naar de directie van Google en Apple, in de lijn van VS-senator Ron Wyden, en richtte ik een vraag aan de Vlaamse Minister-President.

De Brief:

Beste Directie,Hierbij verzoek ik u om de app “Absher” die door de Saudische overheid ontwikkeld werd uit uw app store te verwijderen. Deze app geeft aan de Saudische mannen de mogelijkheid om Saudische vrouwen te volgen en te controleren.

De dienst Nationaal informatie van het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze online app ontwikkeld om een interactie te creëren tussen de burgers en de overheid. Maar volgens een rapport van Human Rights Watch wordt deze door Saudische mannen gebruikt om de vrouwen die onder hun voogdij staan te volgen. Zo bijvoorbeeld, ontvangen zij in de app “Absher” een bericht wanneer hun echtgenote het land verlaat of terug binnenkomt. Dit gaat in tegen de waarden die uw bedrijf Apple claimt en verdedigt in de wereld.

Daarom sluit ik aan bij de campagne van Human Rights Watch en Amnesty International en het optreden van Amerikaans Senator Ron Wyden en vraag ik dat u onmiddellijk actie onderneemt en dit verzoek overmaakt aan de centrale diensten en raad van bestuur van Google wereldwijd. U heeft de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat uw technische infrastructuur, inclusief uw app-winkels, door de Saudische overheid worden gebruikt om de weerzinwekkende bewaking en controle van vrouwen mogelijk te maken.

Uw werknemers en uw klanten verwachten beter, net als vele Europeanen die strijden voor de basisrechten en waardigheid over heel de wereld.

Met de meeste hoogachting,

Sabine de Bethune

Vlaams parlementslid & Senatrice

Screenshot Absher