Sabine ondersteunt de campagne van de CD&V werkgroep Handicap en Samenleven voor de European Disability Card

(04/03/2020)

Minister Muylle schreef eind oktober alle gemeentebesturen aan om hen aan te moedigen om de European Disability Card te ondersteunen. Heel wat nieuwe gemeentebesturen waren zich namelijk niet bewust van het bestaan van de kaart. Op de oproep van de minister kwamen heel wat positieve reacties. Dertig Vlaamse steden en gemeenten hebben zich de afgelopen drie maanden inschreven voor de kaart.

Dat brengt het totaal op 81 Vlaamse gemeenten. In Wallonië steeg het aantal ingeschreven steden van twee naar acht. CD&V-werkgroep Handicap & Samenleven wil nu nog een stap verder gaan. CD&V-mandatarissen zullen in hun gemeenten moties indienen om het bestuur aan te moedigen zich aan te sluiten bij de EDC.

Daarvoor wordt een kant-en-klaar voorstel tot beslissing ter beschikking gesteld aan raadsleden zodat zij deze zeer eenvoudig kunnen indienen bij het lokale bestuur. Dit kan zowel vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie een succesverhaal worden. In Harelbeke gaf schepen Lynn Callewaert het goede voorbeeld door de beslissing door te voeren. Daarnaast kende bijvoorbeeld  ook Trees Van Eykeren succes door het voorstel te lanceren vanuit de oppositie in Assenede. Ook de werkgroepvoorzitter, Stefan Puttemans, en secretaris Bart Dusart legden het voorstel reeds succesvol neer in respectievelijk de gemeenteraad van Hoegaarden en Boutersem.

Zo hebben Stefan Puttemans, werkgroepvoorzitter, en Bart Dusart, secretaris, dit reeds succesvol kunnen neerleggen in respectievelijk de gemeenteraad van Hoegaarden en Boutersem.

De European Disability Card (EDC) werd officieel in België gelanceerd in oktober 2017. Deze kaart wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevorderen en biedt een aantal voordelen in die domeinen. Ondertussen nemen reeds 400 musea, theaters, sportclubs en andere organisaties deel aan de kaart.

“Met het indienen van de motie voor een EDC engageren de betrokken gemeenten er zich voor om de kaart actief te promoten en personen met een handicap te helpen om de kaart aan te vragen.  Tevens roepen ze sportclubs, musea en andere organisaties ertoe op om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren”, leggen CD&V-voorzitter Joachim Coens en Minister bevoegd voor Personen met een handicap Nathalie Muylle uit.

“Alle initiatieven die leiden tot een verhoogde participatie van personen met een handicap aan alle aspecten van het maatschappelijk leven verdienen aanmoediging en ondersteuning. Wij willen met CD&V verdere stappen zetten naar de uitbreiding van  het aantal partners van de European Disability Card.  En daarin spelen de steden en gemeenten een belangrijke rol.  Met hun steun kan de toegang van personen met een handicap tot vrijetijdsactiviteiten verder substantieel verbeterd worden”, zeggen Joachim Coens en Nathalie Muylle.

“Deelnemende organisaties hebben zelf de vrijheid om voordelen te bepalen waarvoor de kaart gebruikt kan worden”, legt senatrice Sabine de Bethune uit. “Het kan gaan om reeds aangeboden of nieuwe voordelen voor personen met een handicap zoals gratis toegang of toegang tegen verminderde prijs voor personen met een handicap en/of hun begeleiders, gratis ter beschikking stellen van een audio- of videogids, ter beschikking stellen van brochures of informatie, aangepast aan de specifieke behoeften (bijv. brailleschrift); aangepaste rondleidingen (bijv. in gebarentaal), passen om niet te hoeven aanschuiven,…”

Organisaties kunnen zich online inschrijven voor het project en krijgen een label dat hen in staat stelt om hun initiatieven voor mensen met een handicap meer zichtbaarheid te geven. In België bieden momenteel bijna 468 instanties voordelen aan voor mensen met een EDC.