Vredesvrouwen in de Senaat

Op donderdag 13 december had ik de eer om de Ceremonie “Vredesvrouwen” te openen in de Senaat en enkele onder hen de eretitel en de “Zilveren Klaproos” te overhandigen samen met voorzitter Magda De MeyerChris Verhaegen en Tracy Tansia.

Vredesvrouwen zijn Belgische vrouwen of vrouwen wonend in België die een belangrijke bijdrage leveren of geleverd hebben aan de opbouw en/of het behoud van de vrede. VN-Resolutie 1325 roept er specifiek toe op om de rol van vrouwen in vredesonderhandelingen te erkennen en aan te moedigen. Alleen gelijke betrokkenheid kan leiden tot duurzame vrede en duurzame ontwikkeling.


Proficiat aan de 21 nieuwe laureaten en in het bijzonder collega Els Van Hoofdie voor haar werk rond verdraagzaamheid, gelijke kansen, genitale verminking en vrede de eretitel kreeg.

De 21 laureaten: 
Els Van Hoof-pagina
Hilde Naessens
Eugenie Bempunga
Mieke Ropke de Vreede
Natalie Eggermont
Bernadette Mwadi Kambanga
Marguerite Mwelwa Kapay
Modi Ntambwe
Christelle Pandanzyla
Viviane Teitelbaum
Alia Hebba
Nadine Zucker
Assita Kanko
Vida Razavi
Monique Verdickt
Kaloma Baymiriyo
Stéphanie Boale – Manfroy
Soumaya Hallak
Frédérique Lecomte
Hélène Madinda
Josée Mamaku