Visite Minor Ndako

In een landelijk stukje Anderlecht zijn we op werkbezoek bij Minor-Ndako (letterlijk : ‘minor’, minderjarige en ‘ndako’, onderdak in Lingala), een organisatie die in 2000 werd opgericht voor de opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarigen.  Met de vluchtelingencrisis van de laatste jaren blijft deze problematiek meer dan ooit ook in Brussel brandend actueel. De werking van Minor-Ndako (www.minor-ndako.be) richt zich vandaag bijkomend ook op Brusselse kinderen in kwetsbare en problematische situaties.  Waar ook een kind vandaan komt, uit Brussel of elders uit de wereld, het verdient een goede toekomst. Respect voor het team van Minor-Ndako dat een engagement toont dat verder reikt dan de noodzakelijke kwalitatieve professionele hulpverlening : begeleiden én een warm nest bieden aan kinderen en jongeren, in afwachting van duurzame oplossingen, bijvoorbeeld in een pleeggezin.  De drive van directie, medewerkers en opvoeders is voelbaar aanwezig. We vertrekken uit de Vogelenzangstraat met hoop, met vele ideeën en aanbevelingen voor het beleid en met concrete persoonlijke voornemens. Een inspirerend verhaal van veerkracht en zorg, van warmte en verbinden : verbaast het dat wij ons hierdoor enorm aangesproken voelen?   

Op de foto, vlnr : Sabine de Bethune – David Lowyck, directeur – Johan Vangenechten, stafmedewerker – Vahid Sheikh Rezaei – Petra Vankeirsbilck