Hoorzittingen Handicap in de Senaat

(06/03/2020)

Op vrijdag 6 maart vond de volgende sessie plaats van de hoorzitting rond het voorstel van Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen. In deze sessie werden de vertegenwoordigers van de belangengroepen gehoord.

Hoorzitting met:
– mevrouw Els Keytsman en de heer Patrick Charlier, codirecteurs van Unia;
– mevrouw Gisèle Marlière, voorzitster van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap;
– de heer Pierre Gyselinck, voorzitter van het Belgian Disability Forum;
– de heer Jos Huys en mevrouw Nadia Hadad, vertegenwoordigers van Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP).