Resolutie over partnergeweld goedgekeurd in de Senaat

(10/07/2020)

De Senaat organiseerde verschillende hoorzittingen rond partnergeweld in het kader van het Adviescomité voor gelijke kansen voor Vrouwen en Mannen. Verschillende experts,  waaronder leden van administraties en vzw’s, de politie en het gerecht, werden uitgenodigd. Tijdens de huidige coronacrisis werd jammer genoeg nog maar eens duidelijk hoe prangend het probleem is. En dan hebben we het niet enkel over partnergeweld, maar ook over intrafamiliaal geweld, geweld naar kinderen en naar kwetsbare senioren toe, enz, benadrukte Sabine de Bethune, als rapporteur.

Er werd werk gemaakt van aanbevelingen omtrent: 

  • Geïntegreerd beleid en gegevens-verzameling
  • Preventiemaatregelen
  • Maatregelen van bescherming en ondersteuning
  • Vervolging en begeleiding
  • Bijzondere maatregelen voor migrantenvrouwen en gedwongen huwelijken

De Resolutie (Stuk 7-123) wordt nu meegedeeld worden aan de betrokken ministers.

Meer informatie ? https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=51000&LANG=nl