Resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul

Op 10 februari 2021 werd de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul vervroegd ontslagen uit de gevangenis. Ze mocht na 1001 dagen gevangenschap de gevangenis verlaten. Haar vrijlating is een grote opluchting voor haar, voor haar familie, haar medestanders en alle mensenrechtenactivisten in Saudi-Arabië en wereldwijd. Anderzijds is haar “vrijlating” laattijdig en verbonden aan strikte voorwaarden : zo mag Loujain al-Hathloul vijf jaar lang het land niet verlaten en mag ze ook haar sociale mediakanalen niet meer gebruiken om over haar zaak of mensenrechtenwerk te berichten.  Loujain al-Hathloul werd veroordeeld tot vijf jaar en 8 maanden cel. Die veroordeling werd niet vernietigd. Er hangt, haar dus nog steeds een voorwaardelijke straf van drie jaar boven het hoofd. Loujain is thuis, maar zeker nog niet vrij. De strijd is nog niet gestreden. Ook kunnen we niet tevreden zijn zolang er ginds nog mensenrechtenactivisten opgesloten zijn en mensenrechten geschonden worden.

Het dossier van Loujain al-Hathloul werd eind 2020 doorverwezen naar het Speciale Strafhof, een rechtbank die oordeelt over terreur- en cybermisdrijven. Daarnaast kwam ook aan het licht dat ze tijdens haar hechtenis gefolterd en seksueel misbruikt werd, alsook geen toegang kreeg tot een advocaat tijdens de eerste maanden van haar hechtenis.

Via deze weg wens ik de regeringen van ons land op te roepen om de veroordeling van Loujain al-Hathloul aan te klagen bij de Saudische autoriteiten en erop aan te dringen dat ze ten volle van haar vrijheden zou kunnen genieten. Daarnaast wordt ook gevraagd dat alle vrouwen- en mensenrechtenactivisten die zich in dezelfde situatie bevinden en om dezelfde redenen gevangen genomen werden, ook vrij te laten en de aanklachten tegen hen te vernietigen. Daarnaast ook Saudi-Arabië op te roepen de systematische discriminatie van vrouwen te stoppen, het systeem van mannelijke voogdij volledig af te schaffen en een  krachtig beleid te voeren voor gendergelijkheid.

De resolutie ( Referentie: 7-236/1) werd onder andere mee ondertekend door CD&V-collaga’s Karin Brouwers en Orry Van de Wauwer, Open-VLD collega Tom Ongena en sp.a. collega Bert Anciaux.

Lees hier de volledige resolutie. https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=117440828