Senaat stemt resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen.

Op de plenaire vergadering van 13 november werd de resolutie om vrouwelijk ondernemershap meer aan te moedigen en te steunen gestemd.

Vrouwelijk ondernemerschap moet gesteund worden, dat is vandaag des te belangrijk, omdat in deze COVID-crisis ook onze ondernemers het moeilijk hebben. Verschillende Europese landen laten merken dat vrouwelijke ondernemers wel eens bijzonder getroffen zouden kunnen zijn, en daar zijn verschillende redenen voor.

Om te beginnen zijn vrouwen nu eenmaal meer vertegenwoordigd in sectoren die zwaarder getroffen zijn, denk maar aan de zorg, de diensten- foodsectoren. Ten tweede hebben vrouwen relatief minder financiële veerkracht om de huidige crisis het hoofd te bieden. Dit komt omdat hun vaak kleinere bedrijven minder financiële middelen ter beschikking hebben, simpelweg omdat ze het nog steeds moeilijker hebben om toegang te krijgen tot financiering.

Tijdens de commissievergadering werkten we samen met zeven experten om de resolutie op inhoudelijk vlak te blijven verbeteren. Uit deze hoorzittingen kwamen een aantal aanbevelingen die we hier even oplijsten.

  • We streven naar een betere work-life balance. Denk hierbij aan het verbeteren van het statuut van de zelfstandigen en de uitbreiding van het zwangerschapsverlof. Ook voor mannen moet hierop worden ingezet, zij kunnen vaak minder kiezen voor deeltijds werk of een flexibele loopbaan.
  • Meer flexibele kinderopvang. Er moet voldoende kinder- en vakantieopvang zijn voor baby’s en peuters, maar ook voor de kinderen in de kleuter- en lagere school. Dit allemaal op voldoende ruime en flexibele uren.
  • We willen de focus van het debat verleggen van diversiteit naar meer inclusie. Het huidige maatregelenpakket mag niet enkel gericht zijn op diversiteit, maar ook op inclusie. Vrouwen moeten zich goed voelen in hun ondernemerschap, in hun job.
  • Meer aandacht voor doorgroeimogelijkheden We moeten verder gaan dan de maatregelen om vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen en nu ook actief beleid ontwikkelen om doorgroeimogelijkheden van vrouwen te ondersteunen. We moeten streven naar stabiliteit bij hun ondernemingen.
  • Een betere toegang tot financiering. Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er vooroordelen bestaan vanwege financiële instellingen t.a.v. vrouwelijke ondernemers.
  • Extra steun voor netwerken en organisaties van vrouwelijke onderneemsters. De steun voor netwerken van vrouwelijke ondernemers moeten we actief verderzetten. Zij zorgen voor netwerking, uitwisseling van informatie en ervaring, bieden bijscholing, vorming en mentoring. Omwille van hun maatschappelijke opdracht verdienen zij structurele overheidssteun en financiering.
  • In het kader van de huidige crisis gaan we voor meer steunmaatregelen met oog voor genderdiversiteit.

Lees het volledige verslag van de vergadering hier