Senaat stemt resolutie voor invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China

De Senaat stemde mijn voorstel van resolutie voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van burgerjournaliste Zhang Zhan. Collega’s Helene Ryckmans, Latifa Gahouchi, Dodrimont Philippe, Karin Brouwers, Tom Ongena, Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha, Orry Van de Wauwer & Anne-Catherine Goffinet hebben deze resolutie medeondertekend. De CD&V-fractie betreurt de onthouding van NVA & PVDA. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn onafhankelijke journalisten de eerste en enige bron van niet-gecensureerde informatie over het virus in China. Zij staan constant onder druk van de Chinese autoriteiten en worden gearresteerd. De Chinese burgers en de wereldbevolking hebben het recht om te weten hoe deze pandemie die nu al meer dan 2 miljoen doden veroorzaakt heeft, ontstaan is en zich verspreid heeft.