Senaat wil stemrecht voor Belgen in het buitenland, nu ook voor deelstaatverkiezingen

Sinds 2002 kunnen Belgen die in het buitenland verblijven hun stem uitbrengen voor federale verkiezingen. Dit is echter niet het geval voor Gemeenschaps- en Gewestverkiezingen. Dankzij dit voorstel van Bijzondere Wet kan het stemrecht van deze Belgen uitgebreid worden. Het voorstel werd goedgekeurd in de Senaat tijdens de plenaire zitting van 10 juli 2020 (Stuk 7-119) en zal nu overgedragen worden naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De CD&V-fractie ondersteunde dit voorstel en diende het zelfs mee in. Voor onze fractie is het een verdere logische stap om Belgen in het buitenland nu ook de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen bij deelstaatverkiezingen.

Foto: Kevin Oeyen