Start legislatuur in de Senaat

Vandaag (18 juli) werd in de plenaire de nieuwe voorzitter verkozen en het bureau en de commissies samengesteld. Met onze ploeg willen wij verder constructief meewerken aan de werking van de Senaat.

De CD&V Senaatsfractie:

  • Sabine de Bethune, fractievoorzitster
  • Karin Brouwers, ondervoorzitster
  • Peter van Rompuy
  • Orry van der Wauwer
  • Martine Fournier