Senaat stemt Grondwetsartikel voor personen met een handicap

(10/07/2020)

De toevoeging van het nieuwe artikel 22ter in de Grondwet werd in de Senaat goedgekeurd. Zo krijgen personen met een handicap alle rechten op inclusie in onze samenleving, inbegrepen het recht op redelijke aanpassingen. Het is een symbolische erkenning en tegelijk een versterking van de rechtspositie van mensen met een beperking. Een speerpunt van de CD&V Senaatsfractie. Nu rekenen op de Kamer van Volksvertegenwoordigers om dezelfde tekst te stemmen, zodat het artikel ingang kan vinden.