Commissie Gelijke kansen op de arbeidsmarkt: Meer aandacht nodig voor Congolese, Burundese en Rwandese Belgen

Sabine de Bethune roept Vlaams minister Muyters op méér inspanningen te doen voor tewerkstellingskansen en strijdt tegen discriminatie en racisme op de werkvloer voor Belgische burgers van Congolese, Burundese en Rwandese origine.

Een gericht beleid dringt zich op. Zo kan de VDAB meer proefprojecten opzetten die aan de specifieke problemen van deze doelgroep tegemoet komt. Steun geven aan hoogopgeleiden om een gepaste baan te helpen, zoals in Antwerpen loopt, verdient veralgemening.

In tegenstelling tot minister Muyters is CD&V wél voorstander van mystery calls en praktijktests, zoals Federaal CD&V minister Kris Peeters volgend jaar zal invoeren, om discriminatie bij aanwerving effectief tegen te gaan.

Uit de resultaten van de studie van de Koning Boudewijn Stichting, die een portret maakt van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen, blijkt dat Afro-descendenten zeer sterk getroffen worden door discriminatie en racisme, en dat ze daardoor het gevoel krijgen niet dezelfde kansen te krijgen als Belgen zonder migratie-achtergrond.

Ofschoon het opleidingsniveau van de Afro-descendenten zeer hoog is in vergelijking met andere groepen, met en zonder migratieachtergrond, worden ze geconfronteerd met een bijzonder hoge werkloosheid, tot viermaal meer dan Belgen zonder migratie-achtergrond, en declassering.

Samen met de collega’s Herman De Croo, Yasmine Kherbache en Imade Annouri, stelde Sabine vandaag een vraag om uitleg aan Minister Muyters om te peilen naar zijn beleidsinitiatieven ten gevolge van dit confronterende onderzoek.

Link naar studie KBS.

Link verslag commissie.