De verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid

In de Senaat werd op 9/7/2018 het informatieverslag over luchtkwaliteit aangenomen. Dit dossier werd getrokken door collega CD&V’er Joris Poschet , waar ik graag mijn schouders onderzet.

Dit informatieverslag bracht 97 concrete aanbevelingen aan de verschillende wetgevende en uitvoerende niveaus van dit land. De geheelheid van de de aanbevelingen benadrukten het belang van de samenwerking tussen de diverse overheden, maar ook het belang van de samenwerking met alle sociale partners en niet-gouvernementele organisaties in ons land. Dit is van cruciaal belang voor het boeken van stevige vooruitgang in dit belangrijk en actueel thema.

Link naar het voorstel.