Het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken

De Senaat stemde het informatieverslag van initiatiefnemer CD&V-Senatrice Cindy Franssen inzake hormoonverstorende stoffen (EDC’s) goed. Grondig, commissiewerk dat binnen de Senaat, over de partijgrenzen heen, intensief en kwalitatief, informatie heeft verzameld en gebundeld inzake de problematiek rond EDC’s. de 72 aanbevelingen zorgen ervoor dat dit informatierapport de volgende jaren kan doorgaan als hét referentiekader inzake EDC’s voor alle beleidsniveaus in België. Speerpunten uit de tekst zijn de ontwikkeling van een nationaal actieplan, onmiddellijke maatregelen ter bescherming van doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid (zwangere vrouwen, kinderen van 0-3 jaar en adolescenten) en meer kennisverzameling en sensibilisering rond de problematiek van de EDC’s.

Link naar het voorstel.