Sabine de Bethune trekt Brusselse Kamerlijst CD&V

Sabine de Bethune zal de federale kamerlijst trekken in Brussel. Dat is beslist in de algemene vergadering van CD&V deze avond.

“Als Senaatvoorzitster heb ik heel wat ervaring opgebouwd rond het voeren van een dialoog, het samenwerken over politieke en taalgrenzen heen.

Deze ervaring wil ik ten dienste stellen van Brussel: de meervoudige hoofdstad en de plaats bij uitstek waar verschillende gemeenschappen en bevolkingsgroepen samenleven.

De uitdagingen waarmee Brussel wordt geconfronteerd, vereisen een versterkte samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen en overheden. Een positieve samenwerking zal bepalend zijn voor de toekomst van Brussel. Daarom zal ik alles in het werk stellen om ook hier mijn bijdrage te leveren voor dialoog en samenwerking in het belang van Brussel en al haar inwoners samen met onze lijsttrekkers Bianca Debaets en Benjamin Dalle”, vertelt Sabine de Bethune.

Sabine de Bethune is geboren in Congo (in 1958) en heeft haar familieroots in Marke bij Kortrijk. Zij groeide op en liep school in Elsene, in de Lutgardisschool. Wanneer zij later politiek actief werd in Brussel, is zij ook deeltijds in de hoofdstad komen wonen.

Sinds 1995 zetelt Sabine onafgebroken in de Senaat, van 2011 tot 2014 was ze voorzitster van de Senaat en sinds 2014 zetelt ze ook in het Vlaams parlement.  

“Ik hou van Brussel en haar verschillende buurten. In Brussel valt er altijd iets te beleven. Ik ben dan ook met passie en overtuiging kandidaat om de Brusselaars een stem te geven op het federale niveau”, aldus nog Sabine de Bethune.

CD&V kopvrouw in Brussel Bianca Debaets is blij met de aanduiding van Sabine de Bethune als lijsttrekker. “Ik ken Sabine als een van de grootste voorvechters voor vrouwenemancipatie. Ze strijdt voor een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen zowel bij ons als in de rest van de wereld. Ik ben fier dat ze samen met Benjamin en mezelf op kop wil lopen om Brussel vooruit te stuwen”, besluit Bianca Debaets.

Link artikel Bruzz