Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over het groeipad van de 0,7% van het BNI

Met de duurzame ontwikkelingsdoelen hebben we het engagement vernieuwd om 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking te besteden tegen 2030. (Subdoelstelling 17.2) Op vandaag hebben slechts een beperkt aantal landen dat doel bereikt: Denemarken, Luxemburg het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Ons land is verder dan ooit verwijderd van dit engagement, want de prognose is dat we in 2019 nog slechts 0,38% BNI aan ontwikkelingssamenwerking zullen besteden. Nochtans waren we in de regering Leterme op de goede weg, want ondanks de bankencrisis slaagden we erin om de begroting ontwikkelingssamenwerking op het hoogste peil ooit te brengen.

Bij analyse van de ODA-aanrekenbare uitgaven, de zgn uitgaven die door de OESO ten voordele van ontwikkelingssamenwerking erkend worden, blijkt dat dit bedrag vooral door de federale overheid gedragen wordt: ruim 95,9% (2017). Nochtans is ontwikkelingssamenwerking een parallelle bevoegdheid, van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten, voor zover de programma’s of projecten tot hun materiële bevoegdheid behoren.

Daarom stelt Senatrice Sabine de Bethune samen met CD&V-collega’s, Brigitte Grouwels, Joris Poschet, Orry Van de Wauwer, Benjamin Dalle, in een Senaatsresolutie (6-488/1) die intussen ook de steun van de MR gekregen heeft, voor om de inspanningen inzake de 0,7% norm te coördineren tussen de federale overheid en de deelstaten, met inbegrip van gemeenten en provincies. Elk niveau zou een proportioneel deel in de uitgaven moeten verzekeren. Deze besprekingen moeten op de agenda staan van het ICBB, de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid, wat in deze legislatuur niet gebeurde. Tenslotte dienen deze afspraken verankerd in een samenwerkingsakkoord, en best voorgelegd aan alle parlementen.

Zonder afgesproken groeipad, en als de deelstaten niet bereid zijn verhoudingsgewijze een grotere bijdrage te leveren, wordt de 0,7% voor ons land een onmogelijke doelstelling.

Link naar het voorstel.