Totaalverbod van handel in ivoor

Wereldwijd groeit de consensus om een einde te maken aan elke vorm van handel in ivoor, in het bijzonder de slagtanden  van olifanten. Want hun voortbestaan is in gevaar. Immers, de  lucratieve handel in ivoor bevordert de stroperij op olifanten.
Jaarlijks worden 20.000 tot 30.000 olifanten gedood omwille van hun ivoor. Dit komt neer op 8% van de totale populatie. Enkele landen waaronder de VSA en het Verenigd Koninkrijk hebben reeds wettelijke initiatieven genomen. China en Hongkong hebben op vraag van de Afrikaanse landen in de handel in ivoor verboden (2018). Ook het Europees Parlement heeft een resolutie met concrete aanbevelingen in de strijd tegen handel in ivoor goedgekeurd (2017). Ondanks enkele maatregelen blijft een sluitende Europese regelgeving in de strijd tegen handel in ivoor uit. Daarom moet ook de Europese Unie als een belangrijke invoerder van legaal ivoor, dringend alle handel verbieden.

Daarom moet België zijn positie op Europees niveau aanscherpen met het oog op een algeheel verbod, zoals ook gevraagd door een 30-tal Afrikaanse leiders. Tegelijkertijd moet de EU ook de landen met olifantenpopulaties steunen in hun strijd tegen stroperij. Ondertussen moet onderzocht hoe we in België voorop kunnen lopen met de gepaste maatregelen.

Link naar het voorstel.