Meer aandacht nodig voor personen met een handicap in het Vlaams Gelijke Kansen- en Diversiteitsplan

Tijdens de bespreking van het Gelijke Kansen- en Diversiteitsplan 2017 voor de diensten van de Vlaamse administratie, in commissie Binnenlandse Zaken, roept Sabine minister Homans op om dwingende en structurele maatregelen te nemen ten voordele van vrouwen en kansengroepen binnen de Vlaamse Administratie.

Bij het begin van de legislatuur heeft de Vlaamse regering ambitieuze streefcijfers vooropgesteld. Nu we  meer dan halfweg zijn, merken we evenwel twee grote pijnpunten. Het aantal vrouwen in leidinggevende functies binnen de Vlaamse administratie is gedaald van 25.6 % naar 22,7% terwijl 40% wordt vooropgesteld. Daarnaast bedraagt het aantal Vlaamse ambtenaren met een arbeidsbeperking slechts 1,3 % , wat nog ver verwijderd is van het streefcijfer van 3%, en nog meer verwijderd is van de reële aanwezigheid van meer dan 13% personen met een beperking binnen de Vlaamse bevolking.

Sabine roept de minister dan ook op om zich niet langer te verschuilen achter de besparingscontext, en naast de ‘softe’ maatregelen zoals sensibilisering en vorming, ook werk te maken van structurele en dwingende maatregelen.

Hiervoor is trouwens een draagvlak in Vlaanderen, zowel bij sociale partners als bij het middenveld.

Wat vrouwen in leidinggevende functies betreft moet een tijdpad uitgetekend en een dwingende maatregel genomen, waarbij bij gelijke kwalificaties in de selectieprocedure voorrang wordt gegeven aan een vrouw. Het statuut van de Vlaamse ambtenaren biedt hiervoor een voldoende rechtsgrond.

Wat personen met een arbeidsbeperking betreft, moeten ze buiten de besparingsmaatregelen gehouden worden, zodat hun aandeel wel duidelijk kan toenemen in onze groep ambtenaren.  Hun dramatische ondervertegenwoordiging vandaag verantwoordt dag er een uitzondering wordt gemaakt voor deze doelgroep op de besparingsdoelstellingen. 

Bekijk hier de tussenkomst van Sabine in de commissie Binnenlands bestuur.

Belga-bericht 09/05/17