Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof

Het gemiddeld pensioen van vrouwen ligt nog steeds een derde lager dan dat van mannen. Het grote verschil tussen het gemiddelde pensioenbedrag van mannen en vrouwen – 1.248,76 euro tegenover 965,67 euro – verhoogt het risico voor gepensioneerde vrouwen om in een kwetsbare positie terecht te komen, hekelt CD&V. “Denk maar aan een echtscheiding. Daarnaast zorgt de hogere levensverwachting in combinatie met een lager pensioenbedrag voor een groter armoederisico bij ouderen.”

Aanleidingen voor de pensioenkloof zijn de ongelijke carrièrepatronen, de loonkloof en het feit dat vrouwen nog steeds meer zorg- en opvoedingstaken op zich nemen binnen het gezin. Bovendien is de tweede pensioenpijler in veel “vrouwelijke sectoren zoals de socio-culturele sector” nog onvoldoende ontwikkeld, benadrukken de CD&V-parlementsleden.

CD&V pleit daarom al langer voor een reeks ingrepen, zoals een pensioensplit. Daardoor zouden de pensioenrechten verplicht verdeeld worden onder scheidende partners voor de jaren dat ze samen waren. Voorts wil CD&V dat de regering het bijdrageniveau voor de aanvullende pensioenopbouw omhoog helpt, is een kader nodig opdat gezinnen zorg, gezin en werk beter kunnen combineren en moeten effecten van bepaalde loopbaankeuzes makkelijker in te schatten zijn. CD&V wil ook een jaarlijks pensioenkloofrapport om meer zicht te krijgen op het probleem.

Link naar het voorstel