Zorg voor dieren in de Grondwet

Zo diende Sabine de Bethune met toenmalig Senaatsvoorzitster Christine Defraigne, een voorstel in ter herziening van artikel 7 bis van de Belgische grondwet. Bedoeling is om de zorg voor dieren grondwettelijk te verankeren. Zo krijgen de dieren hun rechtmatige, beschermde plaats in onze samenleving.

De Grondwet verbindt alle overheden van het land en staat in de hiërarchie van rechtsnormen van ons land bovenaan. De grondwettelijke consolidatie van de zorg voor dieren heeft twee concrete rechtsgevolgen. Het eerste rechtsgevolg is een negatieve verplichting die erop neerkomt dat er geen beslissing mag genomen worden die ingaat tegen de grondwettelijke doelstelling. Daarnaast is er sprake van een positieve verplichting zo dat de diverse overheden binnen hun respectievelijke bevoegdheden de nodige maatregelen moeten nemen om deze grondwettelijke doelstelling te realiseren.

Sabine stelt voor voor artikel 7 bis van de Grondwet als volgt aan te vullen met volgend lid:

« Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de Federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten naar zorg voor dieren als wezens met gevoel. »

Lees hier het voorstel.