Erfgoed & Cultuur

Sabine was de voorbije legislatuur binnen de Vlaamse fractie het aanspreekpunt voor (roerend en onroerend) erfgoed. Die sector moet alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Bescherming heeft maar zin als er ook ontsluiting en, indien nodig, herbestemming is. Naast individuele beschermingsbesluiten, is een extra inspanning nodig door een hechtere samenwerking en integratie met ruimtelijke ordening. Specifieke aandacht vragen we voor het rentmeesterschap over onze rijke religieuze erfgoed, met respect voor de oorspronkelijke bestemming en de eigenaars.